Knižné a literárne fórum

Knižné a literárne fórum

To najlepšie z produkcie prestížnych ukrajinských vydavateľstiev nájdete od štvrtka 10. novembra do nedele 13. novembra 2016 v stánku projektu Ukrajina v pohybe na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave. Partnermi projektu sa stali vydavateľstvá Stary Lev, Discursus, Meridian Czernowitz a Acta a spolu s nimi ich autori Sofia Andruchovyčová, Andrij Ľubka, Olexander Bojčenko, Tetiana Maľarčuková a Taras Prochasko.

 

Niekoľko špeciálnych prezentácií a stretnutí s autormi sme pre vás pripravili priamo v stánku Ukrajiny v pohybe a v rámci pódiového programu Bibliotéky sa uskutoční debata o ukrajinskom knižnom trhu a literatúre v slovensko-ukrajinských súradniciach.

Ľvovské Vydavateľstvo Starého Leva, ktoré založili v roku 2001 poetka Mariana Savka a Juri Čopyk, patrí k najväčším, najúspešnejším a najdynamickejšie sa rozvíjajúcim ukrajinským edičným domom. Ak ešte v nedávnej minulosti vychádzalo s logom vydavateľstva okolo 20 titulov ročne, v roku 2014 presiahol tento počet 50 a v roku 2015 dokonca 70. Vydavateľstvo otvorilo vlastné predajne a spustilo projekt čitateľského klubu Spoločnosť Starého Leva. Knihy z produkcie vydavateľstva získali významné domáce a medzinárodné ocenenia. Medzi najnovšie patrí Bologna Ragazzi Award 2015 za titul Vojna, ktorá zmenila Rondo, ktoré vyšlo aj u nás v preklade P. Orieška vo vydavateľstve OZ Brak. Viaceré knihy Starého Leva boli zaradené do medzinárodného katalógu The White Ravens a vyšli v prekladoch v Argentíne, Česku, Číne, Francúzsku, Južnej Kóree, Lotyšsku, Poľsku, Rakúsku, Rusku a v Slovinsku.

stary-lev-logo-1-kopia
discursus-logo

Vydavateľstvo Discursus založili v roku 2013 dvaja mladí ambiciózni spisovatelia Vasyľ Karpiuk a Jaroslav Holoďuk v Ivano-Frankivsku. Špecializuje sa na súčasnú beletriu a non-fiction. V jeho produkcii možno nájsť diela najznámejších ukrajinských autorov, no venuje sa aj podpore začínajúcich spisovateľov. Práve vďaka nemu sa etablovala napríklad V. Amelinová, M. Surženková, M. Hach, P. Kulakovová či B. Oslavskyj. Obraz o produkcii vydavateľstva dotvárajú vydania s historickou tematikou (diela A. Šeptyckého, Stepana Banderu a prózy o Ukrajinskej povstaleckej armáde) a nábožensky ladená tvorba. Z najúspešnejších novších titulov non-fiction možno uviesť knihu rozhovorov s utečencami z vojnou zmietanej východnej Ukrajiny, umeleckú reportáž o Černobyle rok po havárii či knihu esejí o Euromajdane z pera popredných ukrajinských intelektuálov ako T. Prochasko, J. Andruchovyč, J. Vynnyčuk, S. Žadan a I. Cyperďuk.

Vydavateľstvo ACTA je na ukrajinskom knižnom trhu prítomné od roku 1996 a špecializuje sa na publikovanie klasických vedeckých diel i novej produkcie z oblasti prírodných, humanitných a spoločenských vied. Osobitnú pozornosť venovalo od počiatku svojej činnosti vypĺňaniu bielych miest, ktoré spôsobili desaťročia neslobody za sovietskeho režimu, najmä pokiaľ ide o tabuizované témy z dejín Ukrajiny či východnej Európy, ale aj filozofického a náboženského myslenia а ďalších humanitných a spoločenskovedných disciplín. Publikuje ukrajinské preklady najlepších diel svetového vedeckého myslenia, ale má aj ambíciu sprostredkovať výsledky výskumov ukrajinských bádateľov svetovej vedeckej komunite, čo dokladajú početné cudzojazyčné vydania. K etablovaným edíciám vydavateľstva patrí Klasika ukrajinskej vedyUniverzitné prednáškyCharkovská školaArs Poetica či Colloquia Epistolaria.

akta-logo
mc_new_logo_en

Meridian Czernowitz nie je vydavateľstvom v tradičnom zmysle slova, ide o projekt občianskeho združenia Kultúrny kapitál, ktorého cieľom je podporovať literárny život v kedysi kvitnúcej multikultúrnej metropole rakúskej Bukoviny a prispieť k integrácii ukrajinskej kultúry do európskeho priestoru. V rámci pozoruhodnej škály aktivít organizuje aj medzinárodný festival poézie a tvorivé pobyty básnikov a prekladateľov. Publikuje texty najlepších ukrajinských autorov ako J. Andruchovyč, O. Zabužková, T. Prochasko, J. Izdryk, A. Ľubka a i. Ročne realizuje 5 až 7 originálnych knižných projektov, pre ktoré je charakteristický individuálny prístup ku každému rukopisu, kreativita a kvalita editorskej i grafickej práce, čím sa zaraďuje do kategórie “butikových” vydavateľstiev. Zaujímavým pokusom prihlásiť sa k multikultúrnej tradícii Černovíc sú bilingválne ukrajinsko-nemecké vydania.