22 rozhovorov o Ukrajine

Dvadsaťdva rozhovorov o Ukrajine

Černobyľ po 30 rokoch – besedy k prednáške Michaely Bušovskej o Černobyľskej zóne

Gymnázium Pavla Horova

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

14. 2. 2017 

Gymnázium Andreja Vrábla

Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach

15. 2. 2017 

Gymnázium Ľudovíta Štúra

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene

3. 4. 2017 o 12:45.

Gymnázium Jána Papánka

Gymnázium Jána Papánka v Bratislave

 21.4.2017 o 10:55

Michalovce kniznica2

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 

14.2.2017

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

9.2. 2017

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

9.2. 2017

Ukrajina očami fotografa – besedy k výstave A. Čekmeňova Príbehy zakliate v čase

ZOS SE

Záhorské osvetové stredisko Senica

28. 6. 2017

Gymnázium I. Horvátha, Bratislava

25.6. 2017 o 9,50

mortarboard

Združená stredná škola Zlaté Moravce

29.6. 2017 o 9,00

Rotunda, Levice

3. 6. 2017

Diera do sveta, Liptovský Mikuláš

23. 6. 2017 o 17,00

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Bratislava

30. 5. 2017, 8:00-9:30

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Bratislava

30. 5. 2017, 10:40-12:10

Klub Mozi, Šamorín

9. 7. 2017

Ukrajina vo filme – besedy spojené s projekciou filmov o Ukrajine a z Ukrajiny

ZOS SE

Záhorské osvetové stredisko Senica a Gymnázium Ladislava Novomeského

28. 6. 2017

Piešťany msk_new (1)

Metská knižnica mesta Piešťany (klub AkSen)

12.7. 2017 o 17,00